ΤΖΠD-ΝΤ


Στόμιο με σίτα αλουμινίου εμπρός και διάφραγμα πίσω για έλεγχο της ποσότητας του αέρα. Η κίνηση του διαφράγματος γίνεται με ντίζα για τοποθέτηση σε μέρη όπου δεν μπορεί να γίνει με το χέρι. Προτιμώνται για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους για εισαγωγή νωπού αέρα στην εστία.