ΤΖΓΕ-13-17


Στόμιο με σταθερά πτερύγια σχήματος Τ με βήμα 13mm ή 17mm. Κατασκευάζεται από ανοδειωμένο αλουμίνιο και είναι κατάλληλο για εσωτερική τοποθέτηση. Προαιρετικά τοποθετείται σίτα στο πίσω μέρος για τη μη είσοδο εντόμων.