ΕλληνικάEnglish
Home ΣΤΟΜΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟ1 - ΠΟ2 - ΠΟ3 - ΠΟ4

ΠΟ1 & ΠΟ2 & ΠΟ3 & ΠΟ4

Στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (ανεμοστάτης) με κατεύθυνση της δέσμης του αέρα προς 1 ή 2 ή 3 ή 4 κατευθύνσεις.

 
Διαφήμιση